Χρωματισμοί ξύλινων πατωμάτων

Οι χρωματισμοί ξύλινων πατωμάτων είνα μια σύνθετη διαδικασία και χρειάζεται περισσότερος χρόνος από ότι μια συντήρηση, καθ΄ότι η βαφή χρειάζετε τουλάχιστον  24 ώρες  γιά να στεγνώσει πρίν το βερνίκωμα .
Για  χρωματισμούς πατωμάτων εξωτερικών χώρων  –  Ντεκ  χρησιμοποιούνται άλλου τύπου υλικά κατάληλα  των καιρικών συνθηκών .

 

Δείτε  φωτογραφίες απο χρωματισμούς  Πατωμάτων  και ντεκ