Βερνίκωμα Παρκέ

Το βερνίκωμα παρκέ είναι το τελικό στάδιο συντήρησης ξύλινου πατώματος.
Εκτός από την γυαλάδα που προσφέρει συγχρόνως αδιαβροχοποιεί και προστατεύει το παρκέ σας.
Βερνίκωμα Πατωμάτων – Παρκέ
Χρωματισμοί πατωμάτων – Ντεκ