Επισκευή Laminate

Τα πάντα επισκευάζονται  και εάν όχι Αντικαθίστανται .

Τι μπορεί να συνέβη όμως και φούσκωσε το laminate ??

Γιατί χρειάζεται Επισκευή laminate   ή  Αντικατάσταση laminate ???

Κατ΄αρχάς   η υγρασία που μπορεί να έχει ο χώρος .   Αρμός διαστολής ανά τέσσερα μέτρα περίπου .  Κενό ενός πόντου  μεταξύ laminate και τοίχου  περιμετρικά .Σφουγγάρισμα με νωπό πανί για να μην μένει στο laminate  καθόλου νερό.

Εάν μελετήσετε τα ανωτέρω θα διαπιστώσετε ότι  ευθύνονται πολλοί παράγοντες για να φουσκώσει το laminate και  να χρειάζεται επισκευή .

Όταν φουσκώσει το laminate  πρέπει να καλέσετε τεχνικό έγκαιρα  να το κόψει περιμετρικά  για να επανέλθει στην αρχική του μορφή (επισκευή laminate). Διαφορετικά εάν το πατάτε φουσκωμένο για πολύ καιρό υπάρχει περίπτωση να σπάσει σε πολλά σημεία και τότε θα χρειαστεί  αλλαγή(Αντικατάσταση laminate).

Η design parke  σας παρέχει  Τοποθέτηση Laminate  , Επισκευή Laminate , Αντικατάσταση Laminate