Καρφωτά Δάπεδα

 Τα Καρφωτά Πατώματα είναι ξυλεία διαφόρων ειδών
δένδρων όπως Δρυς , iroko ,dusie ,σουηδικό και άλλα επεξεργασμένα στα εργοστάσια  ξυλείας σε μικρά κομμάτια διαφόρων διαστάσεων μήκους ,πλάτους και πάχους συνήθως 22
χιλιοστών,συσκευάζονται ως δέματα από δέκα έως πενήντα τεμαχίων και ονομάζονται Παρκέτα . Τα Παρκέτα κατά την διαλογή κατατάσσονται σε κατηγορίες όπως π.χ.  Δρυς ΑΒ ,Δρυς Α ,Δρυς extra ,Δρυς ισόβενο ,Δρυς φαρδύβενο κ.λ.π. για αυτό και υπάρχουν οι διαφορές τιμών κατά την αγορά τους .

Τα Καρφωτά Ξύλινα Δάπεδα (Παρκέτα) καρφώνονται επάνω σε καδρόνια καλά αλφαδιασμένα αποκλειστικά και μόνον  από Τεχνίτη Πατωμάτων (Πατωματζή) με πολύχρονη εμπειρία  και όχι από κάποιον που εργάστηκε περιστασιακά στα Ξύλινα Πατώματα .Τα κακό αλφαδιασμένα καδρόνια αποφέρουν το Τρίξιμο των Παρκέ.

Επίσης τα Καρφωτά Δάπεδα μπορούν να τοποθετηθούν και επάνω σε κόντρα πλακέ Κολλητά και Καρφωτά μαζί επιτυγχάνοντας πιο καλή στιβαρότητα του χώρου .Σε καμιά περίπτωση όμως δεν αντιμετωπίζεται  η μετάδοση ήχου η οποία χρίζει ειδικών κατασκευών.

Δείτε  επίσης   https://designparke.gr/kollita-dapeda/