Επισκευή - Συντήρηση ξύλινων πατωμάτων

Για να αντέξει ένα ξύλινο δάπεδο (πάτωμα) στον χρόνο χρειάζετε συντήρηση καθώς και κάποιες επισκευές που μπορεί να έχουν προκύψει από την χρήση του.
Επισκευή ξύλινων πατωμάτων σημαίνει επιδιώρθωση ή αντικατάσταση σε κάποιο παρκέτο ή σε τμήμα ξύλινου πατώματος που έχει καταστραφή υποχωρίσει ή φουσκώσει χωρίς να χρειαστεί να αντικαταστήσουμε όλο το πάτωμα ,αλλά μέρος αυτού.Επίσης να ξέρετε ότι μία επιδιώρθωση ξύλινου πατώματος που  γίνετε έγκαιρα σας γλιτώνει από πολλά έξοδα.
Συντήρηση ξύλινων πατωμάτων ή Συντήρηση παρκέ σημαίνει το τρίψιμο, στοκάρισμα, αστάρωμα, βερνίκωμα  πατώματος -Παρκέ.
Η Design parke πραγματοποιεί γιά εσάς όλες τις διαδικασίες που χρειάζονται για την συντήρηση παρκέ ώστε να έχετε ένα λαμπερό ξύλινο πάτωμα.
Δείτε    foto  απο    Επισκευή -Συντήρηση   Ξύλινων Πατωμάτων
Συντήρηση Σκάλας
Τρίψιμο - Στοκάρισμα
Επισκευές Πατωμάτων
Συντήρηση Πατωμάτων
Συντήρηση ντεκ