Τρίψιμο, στοκαρισμα πατωμάτων – Παρκέ

Το τρίψιμο ξύλινων πατωμάτων ή παρκέ καθώς και το στοκάρισμα είναι τα αρχικά στάδια εργασιών  συντήρησης πατώματος προκυμένου ο τεχνίτης  να φτάσει στο τελικό στάδιο γιά βερνίκωμα.
Το τρίψιμο ξύλινων πατωμάτων γίνεται με επαγγελματικές μηχανές ειδικών απαιτήσεων για το σκοπό αυτό.
Εχουν τέλεια αναρρόφιση σκόνης και είναι τεχνολογικά εξοπλισμένες να παρέχουν ποιοτική επιφάνεια.
Αριστα αποτελέσματα για τρίψιμο παρκέ θα επιτύχει μόνον ενας τεχνίτης με τουλάχιστον 7ετή πείρα και άνω.      Προσοχή !!!  Μην εμπιστεύεσται όποιον δήποτε.
Το Στοκάρισμα παρκέ γίνεται αφ’ ότου έχει αφαιρεθεί το παλαιό βερνίκι και διάφορες φθορές και μετά απο το ενδιάμεσο ψιλό γυαλόχαρτο.
Τα υλικά γιά στοκάρισμα πατωμάτων ποικίλουν.   Η πρώτη ύλη πάντος είναι η ψιλή σκόνη από το ίδιο το παρκέ.
Δείτε   foto  απο  Τρίψιμο Πατωμάτων  – Στοκάρισμα  Πατωμάτων -Παρκέ